obec

Zdražení popelnic

Je opravdu špatné, když je většina dobrých a poctivých lidí negativně ovlivněna několika méně poctivými.

Ano tak nějak cítím problém odpadkové politiky nejenom ve své obci. Od nového roku 2013 obec zvýšila o více jak 100 Kč poplatek za popelnici na jednoho občana. to dělá 510 Kč. Obce mají podle nového zákonu možnost zvýšit a přizpůsobit poplatky požadavkům na zprávu a odvoz tohoto odpadu.