Video: Niečo pre zástancov štátu [EN]

Menší zamyšlení nad státem, daněmi a válkami...

Přidat komentář